25 de gen. 2011

Jaqueteta, Veste, Baby Cardigan Lucia
Aquesta jaqueteta és per la Lucia. Espero que li vagi bé i que se la pugui posar aviat!!! Mentrestant, Mari Mar i Jordi, felicitats!!!!
L'he feta senzilla i així portable amb tot, però no sé què té aquesta llana que li dona un punt molt "elegant".
MESURES FINALS:  Jaqueta per a 3+ mesos. 24 cm de llarg i 24 cm d'ample. Les mànigues fan 15 cm de llarg.
MATERIAL: 150 gr BAMBOO tape Rowan (100% bamboo) col.Orchid 700.
  *Agulles del núm 5 i 4.
  *Agulla circular núm. 4
  *Porta punts.
  *Agulla llanera.
  *clecks de plàstic.
TENSIÓ: 19 punts x 27 files en una mostra de 10x10.
PATRÓ:
Darrera: Montem 46 punts en agulla del núm 4.
    Cordó: 1a fila: treballem al revés (purl).
                2a fila: treballem al revés (purl) amb les agulles del núm 5.
Treballem en punt dret (Knit) fins 24 cm de llargada.
Tanquem (BO) 14 punts per cada costat i aguantem els 18 punts centrals en un porta-punts.


Davant: Montem 23 punts amb agulles del núm.4. Fem el cordó com indicat al Darrera. Treballem en punt dret fins 19,5 cm aproximadament.
   Disminuïm per fer la línia del coll (en la banda del dret):
        1a fila: 19k, 4bo
        3a fila: 16k, 3bo
        5a fila: 14k, 2bo
Treballem en dret fins arribar a 24 cm de llarg. Tanquem (bo).
Fem el mateix per a l'altre part del davant de la jaqueta però les disminucions les fem per l'altre banda, com si fos un mirall.


Mànigues: Montem 30 punts amb agulles del núm. 4 i fem el cordó. Treballem 2 files i comencem incrementant un punt per banda deixant dos punts als costats cada 10 files obtenint al final 38 punts.
     Cordó
     3a fila: 2k, 1kfb, 24k, 1kfb, 2k
     13a fila: 2k, 1kfb, 26k, 1kfb, 2k
     23a fila: 2k, 1kfb, 28k, 1kfb, 2k
     33a fila: 2k, 1kfb, 30k, 1kfb, 2k
     40a fila: bo ( o 15 cm de llarg)
Montatge: Unim les mànigues pel costat. Unim les espatlles. Unim les mànigues als costats de la jaqueta i unim els costats de la jaqueta. Recomano no tibar massa al cosir.


Cordó final: Amb agulla circular, agafem 50 punts del costat interior de la part de davant, 60 punts del coll (agafant els 18 que estaven en el porta-punts) i 50 de l'altra banda del davant. Treballem dues files al revés i tanquem els costats del davant. Continuem treballant el coll dues files més al dret i tanquem. Col·loquem els clecks.Voilà! C'est une précieuse petite veste pour la petite Lucia. Bienvenue!!!

MESURES: 3+ mois. 24 cm long et 24 cm large. Les manches 15 cm long.
MATÉRIEL: 150gr BAMBOO tape Rowan (100% bamboo) col.Orchid 700.
  *Aiguilles du núm 5 et 4.
  *Aiguille circulaire du núm. 4
  *Épingle anglaise.
  *Aiguille pour coudre laine.
  *clecks de plastique.
TENSION: 19 mailles x 27 rang.
PATRON: 
Derrière: Monter 46 mailles sur aiguilles du nº 4.
    Cordon: Rang 1: tricoter à l'envers.
                 Rang 2: tricoter à l'envers avec les aiguilles du nº5.
Tricoter à l'endroit jusqu'à24 cm long.
Fermer 14 mailles à chaque coté. On prend les 18 mailles du centre et les met sur l'épingle anglaise.

Devant: Monter 23 mailles sur aiguilles du nº4. Faire le cordon comme le derrière. Tricoter à l'endroit jusqu'à 19,5 cm long.
   Diminuer pour faire la ligne du col:
        Rang 1: 19k, 4bo
        Rang 3: 16k, 3bo
        Rang 5: 14k, 2bo
Tricoter à l'endroit jusqu'à 24 cm long. Fermer.
Faire le même pour l'autre coté, mais comme si il avait un miroir.

Manches: Monter 30 mailles sur aiguilles du nº4. Faire le cordon. On tricote 2 rangs et on commence augmentant  une maille à chaque coté laissant deux mailles dans les cotés. On augmente chaque 10 rangs, on aura 38 mailles à la fin.
     Cordon
     Rang 3: 2k, 1kfb, 24k, 1kfb, 2k
     Rang 13: 2k, 1kfb, 26k, 1kfb, 2k
     Rang 23: 2k, 1kfb, 28k, 1kfb, 2k
     Rang 33: 2k, 1kfb, 30k, 1kfb, 2k
     Rang 40: bo ( ou 15 cm long large)

Montage: Coudre les cotés des manches. Coudre les épaules. Unir les manches au corp et les cotés du corp.

Cordon final: Avec aiguille circulaire on saisit 50 mailles du coté intérieur du devant, 60 mailles du col (18 sur l'épingle anglaise) et 50 mailles de l'autre coté. Tricoter deux rangs à l'envers et fermer les cotés du devant. Continuer tricotant deux rangs à l'endroit le col. Fermer. Placer les clecks.
This precious lady cardigan for the little Lucia. Welcome!!

SIZE: 3+ months. 24 cm long and 24 cm large. 
MATERIAL: 150 gr BAMBOO tape Rowan (100% bamboo) col.Orchid 700.
  *Straight needles 5 and 4 mm.
  *Circular needles 4 mm.
  *Stitch holders.
  *Tapestry needles.
  *Plastic clecks.
GAUGE:19 st x 27 rows in 10x10.
PATTERN NOTES:
Back: Cast on 46 punts in straight needles 4 mm.
  Cord: 1st row: purl.
            2nd row: purl with neddles 5.
Knit in stockinette until 24 cm long.
BO 14 st each edge. Pick up the central 18 st in the stich holder.

Front: Cast on 23 st in straight needles 4 mm. Make the cord as Back. Knit in stockinette until 19,5 cm.
   Do the decreases in order to make the neckline:
        1st row: 19k, 4bo
        3rd row: 16k, 3bo
        5th row: 14k, 2bo
Knit in stockinette until 24 cm long. BO.
Do the same for the other side as mirror image. 

Sleeves: Cast on 30 st with needles  4. Do the cord. Work in stockinette 2 rows and began with the increases. We will have at the end 38 st.
     Cord
     3 row: 2k, 1kfb, 24k, 1kfb, 2k
     13 row: 2k, 1kfb, 26k, 1kfb, 2k
     23 row: 2k, 1kfb, 28k, 1kfb, 2k
     33 row: 2k, 1kfb, 30k, 1kfb, 2k
     40 row: bo ( or 15 cm long)

Finishing: Sew sleeves, shoulders and sides.

Neckline and borders: With circular needles pick up 50 st from the border right, 60st from the neckline and 50 from the border left. Work 2 rows in purl and bo the front borders. Continue working the neckline with 2 more rows in purl. BO. Sew the clecks.

2 comentaris:

  1. ja l'has acabat? t'ha quedat moníssima!

    ResponElimina
  2. hola ja fa temps que et segeuixo però no t'havia comentat mai, et vaig trobar buscant traduccions de l'anglès per a 2 agulles, em van anar molt bé i ja estic fent moltes coses. amb el teu permís començaré la jaqueta rosa. m'agrada molt tot el que fas, gràcies

    ResponElimina